Om

Perigon är ett företag som är specialist på produktfotografering, och erbjuder både konceptuellt produktfoto och en ny typ av interaktiva produktfoton. Perigon betyder ett helt varv runt och är synonymt med det angreppssätt på vilket vi väljer att se på produkter, det vill säga en helhetssyn både rent konkret genom 360-fotografering och dels genom att sätta in produkten i en kontext som överensstämmer med konsumentens drömbild eller ur sitt verklighetsnära sammanhang. Den konceptuella bilden blir en representant för en livsstil som speglar konsumentens önskan att köpa produkten. Perigon värdesätter kvalitet framför kvantitet, där bildskapandet tangerar det konstnärliga och estetiskt tilltalande framför det slentrianmässiga och massproducerande. Bilderna ska ge en känsla av det genuina och personliga.

Perigons filosofi är att alltid väga in ett hållbart perspektiv. Det finns en efterfrågan bland konsumenter efter produkter som kommunicerar det goda för samhället, miljön och jämställdheten. Vi ser att företag som har ett holistiskt sätt att närma sig hållbarhet har ett enormt försprång bland medvetna konsumenter.

En sidoverksamhet är att Perigon anordnar fotoutställningar inriktade mot miljö, klimat och jämställdhet. I anslutning till dessa säljs fotoböcker, fotokalender och fotografier, där en andel  av intäkterna går till välgörande ändamål. Syftet är att belysa viktiga frågor och uppmana till handling.

Nanny Ålander som står bakom företaget är utbildad fotograf i Gestaltande fotografi (Gamleby folkhögskola), Digital fotografering och bildbehandling vid Jönköpings universitet och Umeå universitet. Hon är också utbildad webbdesigner (Högskolan Väst).

Utbildning

Uminova eXpression-program, Umeå, september-november 2018

Produktfotografering, Stockholm, oktober 2018

Gestaltande fotografi, Gamleby folkhögskola 2018/19

Digital Media Produktion 2017/18, Umeå Universitet

Digital bildbehandling and fotografi, 2015, Umeå Universitet

Digitalt fotografi, Jönköping Universitet, 2014

Webbdesigner, 2015-2016, Högskolan Väst

Utställningar

Senegal – The Women and the Future, 2018, Just Africa, Stockholm, Sweden

Twelve Faces of Mother Earth, 2017, Väven, Umeå, Sweden